“Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană”