Campanie națională de control în unităţile de producere a energiei electrice

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfășura Campania de control privind verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice, se arată într-unul din comunicatele ITM Gorj.

Campania de control se va desfășura în perioada 1 – 28 februarie 2023, în toate județele în care există întreprinderi care efectuează activităţi de producere a energiei electrice cod CAEN 3511 – această clasă include activitatea instalațiilor generatoare de energie electrică – prin centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel și energie regenerabilă (energie eoliană, energie solară, energie de biomasă).

Inspectorii de muncă vor controla toate unitățile cu activități în domeniul producerii energiei electrice existente în fiecare județ și vor verifica:

  • modul de respectare, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • modul în care angajatorii asigură condiții adecvate de desfășurare a activității, în special asigurarea echipamentului colectiv și individual de protecție; transportului la și de la locurile de muncă; echipamente de muncă corespunzătoare activităților desfășurate și riscurilor prezente la locurile de muncă; efectuării, în siguranță, a lucrărilor de mentenață a utilajelor.
  • modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Inspectorul General de Stat, Dantes Nicolae Bratu, a declarant că “Pentru desfăşurarea acţiunilor de control, fiecare inspectorat teritorial de muncă a întocmit tematici specifice, în funcţie de societatea ce urmează să fie controlată. (…) Am dispus ca, alături de toți inspectorii de muncă din compartimentul SSM care, prin fişa postului, au repartizate aceste domenii economice pentru activitatea de control, să fie angrenați în această acțiune de control și ceilalți inspectori de muncă, cu prioritate cei specializați în domeniul electric, mecanic. Și de această dată, acţiunea este motivată și de frecvența evenimentelor ce au loc în acest domeniu și de numărul de accidente de muncă care au loc în instalațiile de producere a energiei. În industria producerii energiei electrice, cele mai semnificative riscuri care se întâlnesc sunt cele legate de: electrocutare prin atingere directă și indirectă, explozie, incendiu, de neutilizarea mijloacelor și echipamentelor de protecție adecvate și de nerespectarea procedurilor de lucru. Din cauza riscurilor specifice acestei activități, se impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a modului în care angajatorii realizează, în industria producerii energiei electrice, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă. Considerăm că este necesară atât o instruire adecvată, precum și o monitorizare permanentă, astfel încât caracterul preventiv al activității de inspecție să permită o îmbunătățire a securității și sănătății la locul de muncă.”