ITM Gorj – amenzi de 51.000 lei în decurs de o săptămână

În perioada 19-22 septembrie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, s-a desfășurat o campanie națională inițiată de către Inspecția Muncii pentru verificarea modului de respectare  de către beneficiari a prevederilor Legii numărul 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În urma controalelor efectuate s-au aplicat amenzi în valoare de 51.000 lei și s–au trasat 34 măsuri de intrare în legalitate.

Obiectivele campaniei naționale au fost:

  • identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri și luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceștia a prevederilor Legii numărul 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
  • creșterea gradului de conștientizare al beneficiarilor și al zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, stipulate de Legea numărul 52/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate, a prevederilor Legii numărul 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a normelor de aplicare a acesteia;
  • identificarea beneficiarilor care utilizează munca tinerilor și a copiilor fără respectarea prevederilor Legii numărul 52/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condițiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea de către beneficiari a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;