Integrarea durabila pe piata muncii

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA – SUDUL GORJULUI, in parteneriat cu ASOCIATIA FEDERATIA PATRONATELOR DIN REGIUNEA OLTENIA (F-PRO) si FEDERATIA PATRONATELOR ÎNTREPRINDERILOR DE LA MICI LA MARI F-PIMM, deruleaza in perioada 28.06.2022-27.12.2022 proiectul Integrarea durabila pe piata muncii si cresterea nivelului de competente al tinerilor NEETs, Cod proiect 154273.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, având un buget total de 4,715,736.78 lei, dintre care 4.338.477,86 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 377.258,92 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 0 lei reprezintă cofinanțare proprie a Beneficiarului.

Prin proiect se vizează combaterea fenomenului NEET în România, având ca obiectiv general cresterea ocuparii, precum si îmbunatatirea nivelului de competente al tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia prin:

  1. OS1. Dezvoltarea competentelor profesionale si/sau recunoasterea competentelor profesionale existente ale membrilor GT prin derularea programelor de FPC Montator rigips pentru 68 persoane, Lucrator in alimentatie pentru 68 persoane, precum si prin derularea programului de evaluare a competentelor dobandite in mod informal pentru 180 persoane pe o perioada de 16 luni.
  2. OS2 – Sustinerea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu in randul membrilor GT prin derularea programului de FPC Competente Antreprenoriale pentru 64 persoane pe o perioada de 4 luni, respectiv prin sprijinirea infiintarii si demararii afacerii, monitorizarea implementarii si sustenabilitatii planurilor de afaceri si decontarea de granturi de maxim 25.000 euro pentru 16 persoane din GT pe o perioada de 14 luni.
  3. OS3 – Integrarea pe piata muncii a 380 de persoane prin participarea la programul de mediere pe piata muncii pe o durata de 17 luni si prin furnizarea de servicii de sprijin pentru ocuparea pe cont propriu pentru 364 persoane pe o durata de 12 luni.