Ajutoare financiare pentru pensionari

În luna iulie, statul va oferi ajutor financiar, pentru pensionari, în valoare de 700 de lei. Cei vizați sunt pensionarii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2000 de lei.

La nivelul județului Gorj vor beneficia un număr de aproximativ 45.500 de persoane de ajutor financiar, suma totală a ajutorului ridicându-se undeva la 32 de milioane de lei

Acest ajutor se va acorda o singură dată, în această lună, persoanelor  ale căror venituri lunare cumulate sunt mai mici de 2000 de lei. Veniturile ce se vor lua în considerare sunt următoarele:

  • pensiile din sistemul public de pensii și din sistemele neintegrate în sistemul public de pensii, care se plătesc în luna iulie 2022;
  • venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, care se plătesc în luna iulie 2022 prin casele teritoriale de pensii sau casele de pensii sectoriale;
  • venituri din indemnizația socială pentru pensionari;
  • venituri din salarii și asimilate salariilor, realizate în luna aprilie 2022

În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;

Ajutorul financiar se acordă în cuantumul integral de 700 de lei, chiar dacă veniturile plătite în luna iunie sunt aferente unei fracțiuni din luna iulie 2022;

La stabilirea plafonului de 2000 de lei nu se au in vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare, care se plătesc în luna iulie;

Ajutorul se va acorda doar persoanelor îndreptățite care au domiciliul în România, nu și celor care au locul de ședere/ reședință obișnuită în străinătate;

Ajutorul financiar va fi suportat din bugetul de stat;

Ajutorul financiar nu intră în calculul contribuției bănești individuale în vederea obținerii unui bilet de tratament balnear și nu este supus executării silite.