Ministerul Finanțelor, garantul Complexului Energetic Oltenia

Ieri a fost adoptată Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic Oltenia”-S.A.

„Le mulțumesc colegilor deputați că au votat această lege importantă pentru siguranța sistemului energetic românesc. Legea vizează aprobarea acordării unui ajutor de restructurare în favoarea Societăţii ,,Complexul Energetic Oltenia” — S.A., astfel cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022.” a scris Ministrul Energiei, Virgil Popescu pe pagina sa de socializare.

Prin această lege, se autorizează Ministerul Finanţelor să garanteze, pe o perioadă de 9 ani, în numele şi contul statului, la solicitarea Societăţii, unul sau mai multe împrumuturi contractate de beneficiar, în limita sumei de 195,8 milioane euro, cu titlu de ajutor de stat. Garanţia de stat va acoperi, în procent de 100% valoarea împrumutului.

Totodată, prin actul normativ se aprobă participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societăţii prin aportul în numerar, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro, iar acţiunile emise de Societate în schimbul aportului în numerar la majorarea capitalului social, revin statului român şi sunt administrate de Ministerul Energiei care exercită calitatea de acţionar în numele statului.

În dezbaterea din Camera Deputaților, Constantin Ștefan, Secretar de Stat în Ministerul Energiei a susținut această lege ca reprezentant al Guvernului.

Deputatul de Gorj, Claudiu Manta a subliniat importanța Complexului Energetic Oltenia în sistemul energetic național și a punctat faptul că vorbim de siguranța energetică a României.