30 de ani de U.C.B.!

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu marchează împlinirea a 30 de ani de existență printr-o serie de Conferințe Științifice la care vor participa personalități importante din comunitatea academică.

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează Conferința Ştiinţifică Internaţională cu tema „Societatea informaţională şi dezvoltarea durabilă”, Ediţia a IX-a. Centrul de Studii Economice Fundamentale și Aplicative din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează a noua ediţie a Conferinței Ştiinţifice Internaţionale cu tema „Societatea informaţională şi dezvoltarea durabilă”. Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale economiei la nivel național, european și internațional. În cadrul evenimentului științific vor fi susţinute 105 lucrări din toate domeniile ştiinţelor economice, care au fost înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele cinci secţiuni. Autorii acestor lucrări științifice provin din universități și institute de cercetare din țară și străinătate (Statele Unite ale Americii, Franța, Germania, Olanda, Polonia, Mexic, Columbia, Spania, Turcia). Organizatorii adresează o invitaţie de a participa la eveniment tuturor celor care consideră că pot susţine demersul întreprins: specialişti din toate domeniile de activitate, reprezentanţi ai instituţiilor publice, ONG-urilor şi mediului de afaceri, considerând că numai în echipă putem construi fundaţia unui viitor sigur şi prosper, iar responsabilitatea ne revine tuturor. Lucrările conferinței urmează a fi publicate într-un volum care va reprezenta un instrument util în elaborarea unor strategii şi politici locale şi globale de susţinere a dezvoltării durabile, dar mai ales în responsabilizarea generaţiilor tinere de a se implica în alegerea soluţiilor durabile, întrucât sunt afectate propriile lor moşteniri economice, culturale şi de mediu. Obiectivul organizării conferinței „Societatea informaţională şi dezvoltarea durabilă” – Ediţia a IXa se încadrează în obiectivul declarat al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, acela de a creşte vizibilitatea pe plan naţional şi internaţional. Alte informaţii relevante sunt disponibile pe website-ul dedicat conferinței: http://issd.rau.ro/

De asemenea, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu va organiza în data de 31 mai 2022, Conferința Ştiinţifică cu titlul „30 de ani de cercetare universitară”. La eveniment vor participa atât cadre didactice și cercetători din UCB, cât și de la alte universități și centre de cercetare din ţară.

Facultatea de Inginerie o să fie gazda Simpozionului Științific „Fiabilitatea Sistemelor Mecanice – SYMECH-”, eveniment ce se va desfășura în zilele de 27 și 28 mai.

Nu în ultimul rând, Centrul de Cercetări Juridice „Grigore Iunian” în colaborare cu Centrul de Cercetare în Științe Juridice și Administrative din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște va organiza Conferința Științifică „Ordinea Juridică și Justiția în spațiul European”. Evenimentul este structurat pe trei secțiuni și anume:

– principii și instituții fundamentale de drept privat;

– principii și instituții fundamentale de drept public;

– justiție europeană.