„Infrastructurǎ sustenabilǎ pentru sprijinirea cercetǎrii ştiinţifice la UCB”

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu desfășoară până la data de 16.12.2022, proiectul CNFIS FDI 2022-0481, cu titlul „Infrastructurǎ sustenabilǎ pentru sprijinirea cercetǎrii ştiinţifice la UCB”, Acronim: SuportCert. Proiectul este finanțat de Ministerul Educației, din fondul de dezvoltare instituțională, Domeniul 6: Dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în universități.

Obiectivul general al proiectului este crearea unei infrastructuri sustenabile pentru sprijinirea cercetării științifice, în mod deosebit a unui suport digital pentru susținerea activităților de profil, valorificarea cercetării ştiințifice prin organizarea de manifestări științifice, asigurarea elaborării și sustenabilității proiectelor de cercetare, stimularea activităţii de cercetare și publicarea de produse științifice de calitate.

În cadrul proiectului, se va derula un curs de perfecţionare destinat cadrelor didactice și cercetătorilor din UCB, în domeniul accesării și gestionării proiectelor cu finanțări europene și din fondurile naționale pentru cercetare. De asemenea, în data de 31 mai 2022, va fi organizată o conferință cu titlul „30 de ani de cercetare universitară”, la care vor participa atât cadre didactice și cercetători din UCB, cât și de la alte universități și centre de cercetare din ţară.

(Comunicat Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu)