FNME vine cu câteva măsuri pentru județul Gorj!

Astăzi, Federația Națională Mine Energie a înaintat o adresă către Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene și către Consiliul Județean Gorj, în care formulează 9 observații/măsuri care trebuie să fie luate la nivelul județului Gorj pentru atenuarea impactului creat de măsurile necontrolate presupuse a se implementa.

Câteva dintre măzurile propuse se referă la locurile nou înființate precum și la grupurile de producere a energiei electrice pe bază de lignit.

„Grupurile de producere a energiei electrice pe bază de lignit să rămână în funcțiune până la introducerea în S.E.N. de noi capacități de producere a energiei electrice nepoluante la aceeași putere medie orară produsă;

Numărul de locuri de muncă desfințate, conform Programului de restructurare al C.E.O., să se compenseze cu același număr de locuri de muncă la societățile noi înființate (IMM-uri) la nivelul județului Gorj:Exemplu: la 31.12.2022 la nivelul CEO se vor reduce aproximativ 2000 de posturi, la nivelul județului Gorj, trebuie create minim 2000 de locuri de muncă până la finalul anului.”, comunicat FNME.

Materialul mai face referire și la drumul expres Craiova – Târgu Jiu, la alocarea sumelor din fondul de mediu rezultate din plata certificatelor de carbon și înființarea unor acceleratoare de afaceri.

 

Întregul material:

“Către
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
Spre Știință Consiliul Județean Gorj

Referitor la PLANUL TERITORIAL PENTRU O TRANZIȚIE JUSTĂ ÎN JUDEȚUL GORJ aflat în dezbatere publică până la data de 10 mai 2022, formulăm următoarele observații respectiv măsuri care trebuie să fie luate la nivelul județului Gorj pentru atenuarea impactului creat de măsurile necontrolate presupuse a se implementa în acest plan:

 1. Grupurile de producere a energiei electrice pe bază de lignit să rămână în funcțiune până la introducerea în S.E.N. de noi capacități de producere a energiei electrice nepoluante la aceeași putere medie orară produsă;2. Aplicarea standardelor de eficienţă energetică pentru păstrarea în funcţiune a grupurilor energetice nepoluante, funcţie de consumurile specifice, a aporturilor de hidrocarburi. Astăzi, criteriile de scoatere din funcţiune sunt mai degrabă regionale, dar în judeţul Gorj se află grupurile energetice cele mai eficiente, capabile să internalizeze cu succes costurile cu certificatele de decarbonare;

  3. Investitii in energie regenerabila care sa nu creasca facturile consumatorilor datorita costurilor de echilibrare, adică, energie cu regim de functionare permanent, in baza curbei de sarcina, care sa poata inlocui cu adevarat energia produsa pe combustibili fosili. Dezvoltarea haotica a fermelor eoliene si fotovoltaice s-a dovedit extrem de costisitoare pentru consumatori, datorita pe de o parte subventionarii prin certificate verzi, si datorita costurilor cu dezechilibrele pe de alta parte;

  4. Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor nou-înființate, inclusiv prin acceleratoare de afaceri.
  Acest obiectiv poate fi realizat prin măsuri de investiții în:
  · Crearea și pătrunderea pe piață a microîntreprinderilor (servicii gratuite pentru înregistrarea întreprinderii, realizarea planurilor de afaceri, consultanță pentru demarea afacerii, precum și investiții în active corporale și necorporale);
  · Dezvoltarea serviciilor de consultanță. Infrastructura unui astfel de accelerator de afaceri presupune: clădirile, rețele de telecomunicații, rețele de alimentare cu gaze, apă, de canalizare, servicii de internet în conformitate cu prevederile Legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. De asemenea, se are în vedere dotarea incubatoarelor /acceleratoarelor de afaceri cu echipamente necesare derulării activității;

  5. Numărul de locuri de muncă desfințate, conform Programului de restructurare al C.E.O., să se compenseze cu același număr de locuri de muncă la societățile noi înființate (IMM-uri) la nivelul județului Gorj:
  Exemplu: la 31.12.2022 la nivelul CEO se vor reduce aproximativ 2000 de posturi, la nivelul județului Gorj, trebuie create minim 2000 de locuri de muncă până la finalul anului.

  6. Sprijinirea tranziției forței de muncă:
  ➢ Prioritizarea persoanelor direct afectate de procesul de tranziție prin pierderea
  locului de muncă, în special a persoanelor care au ocupat un loc de muncă cu un nivel de pregătire de bază sau mediu care au lucrat in energie si minerit.
  ➢ Prioritizarea comunităților captive monoindustriale (Rovinari, Motru, Mătăsari, Turceni, etc), identificate la nivelul județului;
  ➢ Sistemul de remunerare a locurilor de muncă nou înființate, să fie apropiat de valoarea celor care se desfințează, pentru a se putea menține puterea de cumpărare.

  7. Accelerarea executării Drumului Expres Craiova – Tg-Jiu, pentru mărirea capacității de aprovizionare și desfacere a produselor/serviciilor viitorilor agenți economici din județul Gorj;

  8. Alocarea către județul Gorj a sumelor din fondul de mediu rezultate din plata certificatelor de decarbonare către agenții economici în vederea ecologizării zonelor afectate de lucrările miniere precum și pentru dezvoltarea altor activități durabile;

  9. Implicarea directă a Statului Român pentru dezvoltarea durabilă a județului Gorj;

  Președinte FNME, Vicepreședinte F.N.S.E. Univers ,
  Pîrvulescu Dumitru Căldărușe Gabriel”