Programul Casa Verde Fotovoltaice 2022

Pentru a beneficia de fondurile puse la dispoziție prin programul Casa Verde Fotovoltaice 2022, cei interesați trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Solicitanții trebuie să fie persoane fizice cu domiciliul în Romania și să fie proprietarii imobilului pentru care se cere subvenția. Imobilele trebuie să fie intabulate și înscrise în Cartea Funciară. În cazul în care sunt mai mulți proprietari ai aceluiași imobil toți trebuie să își dea acordul scris iar cererea de finanțare trebuie să fie semnată de toți coproprietarii. Totodată, imobilul nu trebuie să fie grevat de niciun litigiu și nu există obligații restante la bugetul local sau la bugetul de stat. Prin Programul Casa Verde Fotovoltaice cei interesați vor putea obține o finanțare de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile dar de maximum 20.000 de lei.