UCB îl sancționează pe Marcel Romanescu

Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu a hotărât în data de 6 aprilie 2022 să îi aplice o serie de sancțiuni edilului municipiului Târgu-Jiu, Marcel Romanescu. Primarul este suspectat de faptul că a promovat în funcția de conferențiar universitar prin prisma unor lucrări plagiate sau chiar inexistente.

Astfel, conducerea universității a decis retragerea și/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduităcât și suspendarea pe o perioadă determinată timp de 5 ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții superioare sau a unei funcții de conducere, de îndrumare de control sau ca membru în comisii de concurs”.

Această cercetare amănunțită a fost realizată în urma sesizării rectorului Universității “Constantin Brâncuși”, Sorin Purec. Astfel, s-a constatat faptul că edilul s-a abătut de la normele de etică în cercetarea sa științifică, nerespectând adevărul în întocmirea dosarelor cu care a participat la concursuri privind ocuparea de posturi didactice.