Jumătate de miliard de euro merg către C.E.Oltenia.

Complexul Energetic Oltenia este cel mai mare producător de energie pe bază de lignit.

Achiziția certificatelor de carbon este cea mai mare problemă pe care o întâmpină compania, prețul acestora crescând în decursul ultimilor cinci ani foarte mult, ajungând acum câteva săptămâni la valoarea de 100 euro.

Războiul de la granițele României, a dat de gândit Uniunii Europene și în acest context s-a aprobat o mărire a producției din luna mai cu 300 MW.

Până la finalul lui martie, C.E.Oltenia trebuie să achiziționeze certificatele de carbon aferente consumului anului 2021.

Astfel, guvernul României a alocat suma de 535 de milioane de lei către companie ca societatea să plătească aceste certificate de carbon în ședința de guvern de ieri printr-o ordonanță de urgență.

 “Se aprobă acordarea unei finanţări sub formă de grant pentru anul 2022, în valoare de, 2.675.000 mii lei reprezentând echivalentul în lei al sumei de 535 mil.euro euro, ca parte a ajutorului de stat prevăzut la alin. (1) în scopul achiziției de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2021. Finanțarea acestui grant se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei și/sau din venituri din privatizare”, se arată în proiectul de act notmativ.

Datorită Planului de Restructurare și Decarbonare, aprobat de Comisia Europeană, statul, ca actionar majoritar, mai face o infuzie de capital în companie prin majorarea capitalului social cu 180 milioane de euro.

 “(1) Se aprobă participarea statului prin Ministerul Energiei la majorarea capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia prin aport în numerar, cu suma reprezentand echivalentul în lei a 180 milioane euro.

(2) Acțiunile emise de Societate în schimbul aportului în numerar la majorarea capitalului social revin statului roman și sunt administrate de Ministerul Energiei care exercită calitatea de acționar în numele statului.

(3) Se autorizează Ministerul Energiei să solicite includerea sumelor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat pentru anul 2023, urmând ca plata aportului în numerar în conformitate cu hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor societății pentru aprobarea majorării capitalului social să se realizeze în trimestrul I al anului 2023 prin bugetul Ministerului Energiei”.

În plus, C.E.Oltenia va beneficia și de credite cu garanția statului în cuantum de aproximativ 200 milioane de euro.

 “Se autorizează Ministerul Finanţelor să garanteze, pe o perioadă de 9 ani, în numele şi contul statului, la solicitarea Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., unul sau mai multe împrumuturi contractate de aceasta, în limita sumei de 195,8 milioane euro, cu titlu de ajutor de stat.

(2) Garanţia de stat prevăzută la alin. (1) va acoperi în procent de 100% valoarea împrumutului”, mai arată actul normativ.

Conform Planului de Restructurare și Decarbonare, valoarea totală a granturilor pe care le poate primi compania până în anul 2025 pot ajunge la 1,1 miliarde euro. Acestea sunt pentru achiziționarea certificatelor de carbon. Anul trecut, compania a mai primit 214 milioane de euro.

Datorită faptului că C.E.Oltenia și-a asumat ca din luna mai să dea sistemului încă 300 MW, guvernul a justificat alocările acestor sume prin faptul că C.E.O. contribuie semnificativ la asigurarea securității energetice naționale și întreruperea activității poate avea ca effect creșterea ratei șomajului și înrăutățirea condițiilor de trai în cadrul comunităților locale.

Iată o parte din fundamentarea Executivului:

 “Societatea ”Complexul Energetic Oltenia”SA este principalul producător de energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piață fiind de circa 24% și contribuie semnificativ la asigurarea securității energetice naționale, în principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în structura producției a crescut până la aproape 35% (…). Societatea ”Complexul Energetic Oltenia”S.A. este cel mai mare operator economic din regiunea Olteniei, întreruperea activităţii poate avea ca efect creșterea ratei şomajului și înrăutăţirea condiţiilor de trai în cadrul comunităţilor locale (…) întreruperea activității grupurilor energetice de la Societatea ”Complexul Energetic Oltenia”S.A. poate crea o problemă majoră de adecvanță a Sistemului Energetic Național deoarece nu vor mai fi disponibile resursele necesare pentru acoperirea consumului de energie electrică, cu utilizarea la maxim a capacității transfrontaliere de import”.

Complexul Energetic Oltenia este cel mai mare producător de energie pe bază de carbune din România. În ianuarie 2021, Uniunea Europeană a aprobat Planul de Restructurare și Decarbonare, prin care compania renunță la o parte din capacitățile de producție a energiei pe bază de carbune până în anul 2025 și înlocuirea acestora prin parcuri fotovoltaice și două central pe bază de gaz.