Programul „Anghel Saligny” util pentru primarii gorjeni

Programul „Anghel Saligny” are ca obiectiv modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale. Programul se desfășoară în perioada 2021-2028, având o valoare de 50 de miliarde de lei.

Primarii din județul Gorj nu au stat pe gânduri și imediat cum au aflat de acest program de investiții au trecut la treabă. Acesta este cazul următorilor edili: Gheorghe Dumitrelea – primarul localității Săcelu, Constantin Deteșan – primarul localității Schela și Dumitru Vulpe – primarul localității Câlnic.

În Săcelu, drumurile de interes local sunt o prioritate pentru primar și este vorba despre 11 km pentru care a fost depus proiectul în vederea acordării finanțării pentru modernizare.

Pentru primarul din localitatea Schela, prioritară este acordarea apei către cetățenii săi astfel că proiectul depus de edil se referă la racordarea localității la apă.

Dumitru Vulpe, primarul localității Câlnic, are în derulare 4 proiecte care presupun înființarea rețelei de apă potabilă, modernizarea drumurilor comunale și sătești, racordarea la apă și canalizare și, desigur, extinderea rețelei de canalizare în toate satele comunei Câlnic.