Șase miliarde de lei pentru măsurile de protecție a consumatorilor noncasnici.

Ministerul Energiei are credite bugetare de 2,1 miliarde lei și credite de angajament de 4 miliarde lei, pentru susținerea schemelor de sprijin promise antreprenorilor români. Consumatorii non-casnici, afectați de creșterea prețurilor la energie și gaze din această iarnă, vor putea apela la aceste scheme de sprijin.

“Schemă de sprijin în sumă 4.000.000 mii lei credite angajament și 2.100.000 mii lei credite bugetare pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru categorii de clienţi finali :

  1. a) întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

  2. c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

  3. d) spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;

  4. e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

  5. f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare”. sursa: economica.net

Potrivit legii, din prețurile finale ale energiei electrice și gazelor naturale plătite de consumatorii noncasnici (cu excepția celor mari), statul va suporta, în perioada acestei ierni, tarifele de rețea, certificatele verzi, contribuție de cogenerare și accizele. Aceste categorii de consumatori nu vor mai plăti, în facturi, componentele de mai sus