Reprezentanții federațiilor așteptați la negociere!

Protestele de avertizare ale minerilor din Lupoaia, au fost înlocuite cu protestele minerilor din Jilț Nord și Jilț Sud. Aceste proteste, au ca revendicări majorările salariale și aplicarea legii 197/2021.

Ținând cont că a fost declanșată procedura de negociere a Contractului Colectiv de Muncă, Complexul Energetic Oltenia, a emis astăzi o solicitare către reprezentanții celor patru federații sindicale, ca pe data de 20 decembrie să asigure prezența reprezentanților pentru negocierea și încheierea unui act adițional.

“În vederea negocierii și încheierii unui act adițional la Contractul Colectiv de Munci, in acord cu cele convenite in cadrul ședinței Comisiei mixte, conform procesului verbal nr. 24341/CEO/09.12.2021, vă rugăm să asigurați prezenta reprezentanților federației, membri titulari din Comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă, in data de 20.12.2021 ora 11″, la sediul Sucursalei Miniere Tg-Jiu din strada Tudor Vladimirescu, nr.l-15, loc. Tg-liu, mandatați și împutemiciți conform legii.” se transmite în documentul emis de C.E.Oltenia.