Hotel construit ilegal, amendă record!

 

Proprietarul unui hotel din municipiul Târgu Jiu a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 100.000 lei. Acesta  a executat lucrări de construcții fără a avea autorizație.

Maximul amenzii prevăzut de lege a fost stabilit ținându-se cont de prevederile normelor privind regimul juridic al contravențiilor, sub aspectul pericolului social al faptei, al împrejurărilor în care a fost săvârșită, precum și al caracterului repetitiv la faptei.

Polițiștii locali au constatat că în perioada 2014 – 2017, la clădirea existentă au fost executate mai multe lucrări de construire, modificare și extindere, fără a fi obținute autorizații, fiind aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 5000 lei. O dată cu aplicarea acestora, au fost dispuse și măsurile complementare de oprire imediată a lucrărilor, precum și de intrare în legalitate.

Întrucât proprietarul a ignorat dispozițiile și lucrările au fost continuate, în anul 2015 polițiștii locali din cadrul Biroului Protecția Mediului și Disciplina în Construcții au întocmit documentația necesară în vederea sesizării organelor de cercetare penală.

De asemenea, întrucât nu a fost respectată nici măsura de intrare în legalitate, Poliția Locală Târgu Jiu a sesizat instanțele judecătorești pentru a dispune desființarea construcțiilor realizate nelegal.

În luna iunie a acestui an, la doar câteva zile după punerea în executare a sentinței civile privind desființarea unei închideri perimetrale, pe latura posterioară a construcției, proprietarul hotelului  a executat pe același amplasament, o altă închidere perimetrală, tot fără autorizație de construire.

Materialele rezultate în urma desființării închiderii au fost așezate de forma unui zid, la etajul superior, fără elemente de prindere între ele, fapt ce poate pune în pericol viața persoanelor care tranzitează zona.

Ca urmare a celor constatate a fost solicitat punctul de vedere al autorității administrației publice competente, cu privire la posibilitatea intrării în legalitate a construcțiilor realizate fără autorizație de construire.

Din adresa transmisă de către Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului a rezultat că pentru imobilul respectiv nu se pot emite autorizații de construire deoarece situația din teren nu corespunde cu planul de amplasament și delimitare a bunului imobil. Mai mult, indicatorii urbanistici sunt depășiți, fapt pentru care, o dată cu aplicarea amenzii, a fost dispusă și măsura desființării construcțiilor nelegale.