Controale desfășurate de CJPC Gorj

În acest weekend, echipe din cadrul Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor din Mehedinți și Gorj au derulat o acțiune pe Clisura Dunării, în zona Chipul lui Decebal, unde au fost verificați 14 operatori economici, dintre care 5 unități de alimentație publică și 9 operatori economici, care comercializau suveniruri, jucării și produse zaharoase.

Comisarii au făcut verificări specifice pe teren, pentru a se asigura că sănătatea și viața consumatorilor, precum și drepturile acestora sunt respectate, conform prevederilor legale în vigoare, de către toți operatorii economici, mai ales în contextul în care ANPC desfășoară acțiuni în cadrul „Caravanei de Prevenție și Consiliere” unde se pune accent pe informare și îndrumare.

Au fost descoperite numeroase nereguli, printre care: lipsa autorizației UAT, lipsa apei calde și reci curente, a canalizării, a grupului sanitar. De asemenea suprafețele de lucru erau neigienizate, masa caldă era nefuncțională, cântarul era neverificat metrologic sau chiar lipsea.

Astfel, în urma abaterilor constatate, s-a dispus măsura de Oprire Temporară a Prestării Serviciilor pentru fiecare unitate cu profil de alimentație publică verificată. Totodată, în cazul celor 9 operatori economici care comercializau suveniruri, jucării, produse zaharoase s-au constatat abateri în ceea ce privește: funcționarea fără autorizație emisă de către unitatea administrativ- teritorială, comercializarea de jucării fără marcaj CE, fără traducere în limba română, fără adresă/denumire importator sau chiar jucării periculoase, abateri informații privind etichetarea unor curele, neafișarea denumirii și orarului de funcționare și neafișarea prețurilor suvenirurilor.

În urma verificărilor și a constatărilor efectuate, s-a dispus măsura de Oprire Temporară a comercializării produselor cu abateri de informare, retragerea de pe piață a jucăriilor neconforme și periculoase, precum și Oprire Definitivă a produselor neconforme.