APIA acordă ajutor de motorină

Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură acordă sprijin pentru fermierii români. Aceștia pot depune solicitări pentru ajutorul de motorină. APIA va plăti motorina consumată în agricultură în trimestrul 4 din 2020.

Cererile pot fi depuse până pe 31 ianuarie anul acesta. De acest ajutor beneficiază fermierii care au exploatații în sectorul vegetal, zootehnic sau în sectorul de îmbunătățiri funciare.

Beneficiarii trebuie să fie înregistrați ca Persoană Fizică Autorizată, Intreprindrere individuală, sau ca Persoană Juridică. De asemenea, aceștia trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice.

La sfârșitul fiecărui trimestru fermierii depun aceste cereri, în luna imediat următoare, anual. Nu pot beneficia de acest tip de sprijin întreprinderile care  sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare.

Cererile se depun la Centul APIA Gorj, de către administrator sau reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia.