Strategia energetică a României în dezbatere publică

Ministerul Economiei a pus în dezbatere publică Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru  aprobarea Strategiei energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050.

Potrivit Notei de fundamentare a Proiectului, Strategia Energetică a României urmărește îndeplinirea principalelor obiective ale noii politici din domeniul energiei și climei a Uniunii Europene, pentru anul 2030 și perspectiva pentru anul 2050, obiective asumate și de România. Textul strategiei reprezintă forma finală a documentului, în urma evaluării strategice de mediu și obținerii Avizului de mediu.

Conform documentului, sistemul energetic românesc trebuie să fie integrat la nivel continental, bazat pe concurenţă, pe utilizarea optimă a resurselor şi susţinut de un sistem de reglementare autonom, independent, transparent şi eficace atât pentru pieţele de energie cât şi pentru operatori şi consumatori.

Deputatul Dan Vîlceanu susține că forma inițială a documentului a trebuit regândită, întrucât exitau probleme care împiedicau adoptarea acestuia.

Forma finală nu cuprinde modificări drastice. Obiectivele au rămas aceleași, însă a fost introdus și programul de restructurare CEO și a fost mărită ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie cu 1%.

Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea reprezentanţilor industriei energetice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri și  se promovează prin proiect de lege de către Guvern şi se aprobă de Parlament.

Având în vedere întârzierea în procesul elaborării și stabilirii unei forme finale agreate a Strategiei, se impune  adoptarea Strategiei energetice a României prin ordonanță de urgență, pentru a evita consecințe negative.