Adeverința de vechime, obligatorie

Angajatorii sunt obligaţi sa completeze adeverinţe de vechime, pentru fiecare angajat, pe un an. Acestea trebuie să cuprindă mutaţiile intervenite pe durata executării contractului individual de munca, modificarea, suspendarea sau încetarea acestuia. Chiar daca angajatul nu cere in mod expres eliberarea adeverinţei, angajatorul are obligaţia sa o elibereze. Aceeaşi obligaţie o au si fata de bugetari instituţiile si autoritaţile publice. În prezent exista doua situaţii diferite în care se poate obţine adeverinţă de vechime. Documentul trebuie acordat de angajator, în termen de 15 zile de la data solicitării sale. Mai exista și varianta obținerii unui extras din Revisal, de la inspectoratele teritoriale de muncă.