“Integritatea durabilă pe piața muncii și creșterea  nivelului de competențe al tinerilor NEETs”