S-a încheiat proiectul “Echilibru și Dinamism”

În cursul acestei zile a avut loc conferința susținută de edilul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, alături de Corina Șuță, șeful Serviciului Programe Politici Comunitare și Managementul Calității, în care a fost anunțată închiderea proiectului „ECHILIBRU ȘI DINAMISM – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Jiu”.

Respectivul proiect a contribuit la atingerea rezultatelor precum mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung, cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor vizate de acest obiectiv specific. Perioada de implementare a proiectului a fost mai 2020 – august 2022, valoarea sa fiind de 914.872.000 lei.

În vederea elaborării celor două documente programatice au luat parte 100 de persoane din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, persoane care s-au implicat în toate etapele.

În baza întocmirii unui raport statistic  pe o cercetare cantitativă a fost realizat un sondaj pe un eșantion de 1000 de persoane prin care cetățenii vizați și-au prezentat opiniile cu privire la calitatea vieții din municipiul Târgu Jiu, având posibilitatea de a veni cu recomandări și propuneri.

În cea de-a doua etapă au fost realizate 10 ateliere de lucru în diverse domenii. În cadrul acestor ateliere au fost propuse viitoare proiecte și strategii de dezvoltare a municipiului.

Astfel, pe baza celor două documente în a căror elaborare a fost implicată o mare parte a cetățenilor municipiului Târgu Jiu, se va căuta finanțare pentru realizarea tuturor proiectelor rezultate.