Programul necesar aplicării legii 74/2022 începe să fie aplicat

Făcând referire la modul de aplicare a prevederilor legii 74/2022, Casa Județeană de Pensii Gorj subliniază faptul că dovedirea stagiilor de cotizare în condiții speciale se va realiza în baza unei adeverințe eliberate de către angajator precum și de către deținătorul legal al arhivei acestuia.

Aceste precizări sunt accentuate întrucât la momentul actual discutăm de un număr foarte mare de cereri de recalculare și, de asemenea, cereri de deschidere a dreptelor de pensie în baza legii 74/2022 la care nu -au adus încă adeverințele de asimilare, motiv pentru care acestea nu pot fi introduse și prelucrate în aplicația informatică.

Acestea sunt motivele pentru care, începând cu ziua de luni, 18 iulie,  toate cererile depuse pe baza prevederilor legii 74/2022 trebuie să conțină în mod obligatoriu pe lângă documentele cerute de legislația cadru în domeniul pensiilor și restul documentelor aferente dosarului.

Un aspect important ce trebuie menționat este faptul că în momentul de față la nivelul Casei Județene de Pensii Gorj a fost înregistrat un număr de circa 5800 de cereri din care 4900 sunt cereri de recalcularea drepturilor de pensie iar diferența de 800 reprezintă cereri de deschidere a drepturilor de pensie. Prioritate în prelucrare vor avea cererile pentru deschiderea drepturilor de pensie.