Consiliul Județean va încheia contractul de transport public de persoane

În calitate de autoritate publică județeană, Consiliul Județean Gorj are obligația de a finaliza procedura privind delegarea gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în județul Gorj. Respectiva procedură trebuie finalizată în cursul acestui an și se realizează în baza OUG 130/2021 și a legislației în vigoare.

Respectiva procedură este organizată pe 30 de loturi, valoarea sa maximă estimată fiind de 333 milioane de lei, declară Oana Paloș, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Gorj. În această procedură sunt cuprinse 100 de trasee de pe raza județului Gorj.

Contractul în baza căruia se asigură serviciul public de transport persoane se va încheia pentru o perioadă de 10 ani. De asemenea, conform actelor normative, operatorii de transport vor încasa de la beneficiari contravaloarea serviciului prestat pe parcursul efectuării transportului rutier.