Se deschide Programul Start Up Nation ediția 2022

Programul Start Up Nation ediția 2022 se va deschide în data de 17.05.2022 și va rămâne deschis o perioadă de 30 de zile.

Sunt eligibile pentru a aplica în cadrul Start Up Nation 2022:

 1. Firmele care au fost înființate după data de 1 ianuarie 2020, inclusiv;
 2. Sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii (maxim 249 de angajați și cifra de afaceri de până la 50 Milioane Euro), la momentul depunerii cererii de finanțare;
 3. Sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
 4. Au capital social integral privat;
 5. Au codul CAEN eligibil. Codul CAEN poate fi autorizat și după aprobarea proiectului;
 6. Sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
 7. Creează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.
 8. Nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate. Solicitanții care au datorii eșalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul.
 9. Nu au accesat în trecut programul Start Up Nation, Capital de Lucru și/sau HoReCa.
 10. Nu au accesat fonduri cu o valoare mai mare de 200.000 Euro ( minimis ) în ultimii trei ani. Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității
 11. Nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 12. Persoanele care dețin calitatea de asociați/acționari sau administrator în mai multe societăți, nu pot aplica decât cu o singură societate.