Care sunt obiectivele ITM Gorj pentru 2022

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj desfășoară, pe parcursul anului 2022, sub coordonarea Inspecției Muncii, Campania Națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor-cod CAEN 41,42,43.

Obiectivele specifice ale campaniei:

  • Verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și a sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, respectiv:
  • organizarea activităților  de  securitate  și  sănătate  în  muncă pe șantierele temporare sau mobile;
  • instruirea lucrătorilor;
  • lucrul la înălțime și acordarea echipamentului individual de protecție corespunzător sarcinii de muncă;
  • utilizarea instalațiilor de ridicat și protecția împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile;
  • cerințelor minime de securitate și sănătate la lucrările de săpături.