Spaţiul Privat Virtual al ANAF este accesibil online non-stop.

În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj recomandă contribuabililor să se înregistreze în Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru a putea transmite, mai ușor, către organul fiscal competent declarații, cereri, pentru a solicita documente sau pentru a-și verifica situația fiscală proprie.
Pentru înregistrarea în SPV se accesează site-ul www.anaf.ro, secţiunea SPV SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL / Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual și se completează un formular web securizat.

Adimistrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, comunică printr-un comunicat de presă care sunt modalitățile de înscriere în Spațiul Privat Virtual pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice, ce documente sunt necesare și modalitatea de depunere a acestora.

Persoanele fizice se înregistrează în SPV pe bază de nume de utilizator și parolă și dispun de mai multe opțiuni de aprobare a contului:
– fără deplasare la ghișeu: identificare vizuală online, verificarea numărului unui document emis de ANAF;
– cu prezentare la ghișeu: aprobare la ghișeu.
Persoanele fizice care se  înregistrează în Spaţiul Privat Virtual (SPV) pot beneficia de următoarele avantaje:
– disponibilitate 24h/24h, 7 zile/7 zile, acces facil și gratuit;
– posibilitatea de a depune online următoarele formulare: declarația unică (formular 212), formularul 230, formularul 209, formularul 168, cererile de eliberare a certificatelor de rezidență fiscală (inclusiv pe machetele altor state), chestionarele pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanelor fizice la sosirea/ plecarea în/din România;
– posibilitatea de a face plata obligaţiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar, prin interconectarea SPV cu platforma guvernamentală ghişeul.ro;
– posibilitatea de a solicita diferite informații (situația obligațiilor de plată, nota obligațiilor de plată, situaţia contribuţiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori, duplicat declarație unică, duplicat recipisă, duplicat cerere de înregistrare a contractelor de locațiune etc);
– posibilitatea de a solicita diferite documente (adeverința de venit, certificatul de atestare fiscală, certificatul de cazier fiscal);
– primirea deciziilor de impunere și a altor acte administrative fiscale;
– posibilitatea de a se programa online înainte de a se deplasa la sediile unităților fiscale, pentru a fi primiți în ziua și la ora dorită, de către structura care este responsabilă cu soluționarea solicitării;
– posibilitatea de atransmite solicitări de asistență în domeniul fiscal prin formularul de contact inclus în SPV;
– acces gratuit la noutăți legislative.

 

Persoanele juridicese înrolează în SPV în baza unui certificat digital calificat (înregistrat în sistemul informatic al ANAF prin depunerea formularului 150), ulterior completând, pe portalul ANAF, formularul de înregistrare.
Avantajele de care beneficiază persoanele juridice care se înregistrează în Spaţiul Privat Virtual (SPV) se referă la:
– disponibilitate 24h/24h, 7 zile/7 zile, acces facil și gratuit;
– înregistrarea în SPV a persoanelor juridice, pe baza certificatului digital, se realizează fără prezentare la ghișeu pentru identificare fizică;
– accesarea electronică a extraselor de cont pentru conturile deschise la Trezorerie;
– solicitarea/primirea de îndată a fișei pe plătitor;
– posibilitatea de a solicita electronic certificatul de cazier fiscal;
– posibilitatea de a se programa online înainte de deplasarea la sediile unităților fiscale, pentru a fi primiți la ora dorită;
– primirea de acte administrative fiscale;
– posibilitatea de a transmite solicitări de asistență în domeniul fiscal prin formularul de contact inclus în SPV;
– accesul la noutăți legislative.
În situația în care sunteți înregistrat în SPV și utilizați acest serviciu, vă mulțumim!”
comunicat de presă ANAF.