Iau credite, cu adeverințe de fermieri

Credite pentru fermieri, cu adeverințe de la Agenția de Plăți, care confirmă că dețin suprafețe de teren și efective de animale. Instituția eliberează documente, prin care confirmă ca solicitantul a depus cerere de plată, in perioada 3-31 ianuarie 2018, pe măsura  14T.